بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
 آشغال گیر

شغالگیر

آشغالگیر اولین واحد فیزیکی در تصفیه خانه های فاضلاب می باشد. آشغالگیر ابزاری است که در ابتدای ورود به تاسیسات تصفیه خانه قرار می گیرد تا مواد جامد درشت فاضلاب مانند تکه چوب، پارچه، پوست میوه و غیره را که ممکن است در سیستم پمپاژ یا سایر واحد های تصفیه خانه ایجاد اختلال نماید را از آن جدا نماید.

آشغالگیر را از نظر نحوه ساختمان، فاصله بین میله ها و نحوه تمیز کردن به سه دسته تقسیم می نمایند.

تقسیم بندی از نظر نحوه تمیز کردن:

  • دستی
  • مکانیکی

تقسیم بندی از لحاظ نحوه ساختمان:

  • آشغالگیرهای شبکه ای یا توری
  • آشغالگیرهای میله ای یا تسمه ای

تقسیم بندی از نظر فاصله بین میله ها:

  • درشت: آشغالگیرهایی که فاصله بین میله ها یا قطر شبکه های آن ها بین ۶ تا ۱۵۰ میلی ‌متر باشد را آشغالگیرهای درشت می گویند.
  • ریز: آشغالگیرهایی که فاصله بین میله ها یا قطر شبکه های آن ها کمتر از ۶ میلی ‌متر باشد را آشغالگیرهای ریز می گویند.
  • میکرواسکرین: آشغالگیرهایی که قطر شبکه های آن ها کمتر از ۵ میکرومتر باشد را آشغالگیرهای میکرواسکیرین می‌نامند.