بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
 نانوفیلتراسیون NF
 نانوفیلتراسیون NF

نانو فیلتراسیون (NF)

نانو فیلتراسیون قادر به تغلیظ مواد قندی، جداسازی نمک های دو ظرفیتی (مثل Na2SO4 و MgSO4)، باکتری ها، پروتئین ها، ذرات، مواد رنگی و سایر موادی که وزن مولکولی بالای ۲۵۰ دالتون دارند (مثل لاکتوز و آنتی بیوتیک ها) می باشد. یک نمونه از آن تغلیظ شربت ذرت است. ممبران نانو فیلتر مولکول های آب را از خود عبور داده و با نگه داشتن شکر در پشت خود باعث تغلیظ محلول می گردد. اخیراً از فرایند نانو فیلتراسیون جهت حذف یون های کلسیم و منیزیم آب استفاده نموده و با این روش آب سخت را نرم می کنند. مشابه غشاء اسمز معکوس، غشاء نانو فیلتراسیون نیز تحت تأثیر بار الکتریکی ذرات قرار می گیرد و ذراتی که بار الکتریکی بیشتری دارند راحت تر جذب می شوند. نانو فیلتراسیون روی مواد آلی با وزن مولکولی پایین مانند متانول تأثیری ندارد. تحقيقات نشان مي دهد استفاده از فناوری نانو در تصفیه آب علاوه بر افزايش كيفيت آب تصفيه شده، می تواند هزينه های تصفيه را تا حدود زيادی كاهش دهد. به تازگی پژوهشگران فعاليت های وسيعی در زمينه استفاده از فناوری نانو مد نظر قرار داده اند كه چنانچه تحقيقات به نتايج مطلوبی برای استفاده در مقياس صنعتی برسد اميد آن می رود در آينده ای نزديک نانو تكنولوژی بسياری از فرايندها را در صنايع مختلف، به ويژه در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی تحت تأثير خود قرار دهد.

کاربرد نانو فیلتراسیون

مهمترین کاربرد نانو فیلتراسیون در صنعت آب، حذف سختی (یون های کلسیم و منیزیم) از آب می باشد و مزیت آن نسبت به سایر سیستم های متعارف نظیر سختی گیر رزینی و فرایند لایم سودا، عدم نیاز آن به احیا و مواد شیمیایی می باشد. از دیگر کاربردهای آن عبارت از:

  • حذف آنیون ها
  • حذف پاتوژن ها
  • حذف کاتیون ها و سختی
  • حذف کروم (VI)، اورانیم و آرسنیک
  • حذف آفت کش ها از جمله آترازین، سیمازین، دیورن و ایزوپرتورن
  • حذف محصولات جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی آب از جمله هالومتان ها
  • حذف ترکیبات آلی فرار مانند مشتقات کلردار آلی سبک مانند کلروفرم، تری کلرواتیلن و تتراکلرواتیلن