بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
آنتراسیت (کربن)

از بستر آنتراسیت در فیلتر شنی و پیش تصفیه آب و فاضلاب برای حذف و جداسازی مواد معلق استفاده می شود. منافذ بیرونی آنتراسیت  nano tech بسیار کوچک می باشند، بنابر این در جذب مولکولی ضعیف بوده و قابلیت حذف بسیاری از مولکول های مزاحم در آب مثل مواد روغنی و فرار را ندارند. این مواد از طریق مراحل تصفیه شیمیایی قبلی و اضافه کردن مواد شیمیایی درشت شده و توسط سنگ های آنتراسیت قابل جداسازی می باشند.
اما در عوض کربن فعال خاصیت جذب سطحی و عمقی بسیار بالایی دارد. بنابر این قادر به حذف بو، مواد آلی، رنگ و روغن موجود در آب نیز می باشد. نکته منفی آنها در این است که به دلیل همین خاصیت جذب سطحی بالا، امکان پاکسازی کربن فعال در فرایند شستشوی معکوس وجود ندارد، اما آنتراسیت که تنها دارای جذب سطحی می باشد، می تواند در عملیات بک واش به راحتی پاکسازی شود.
در فیلترهای شنی می توان از سیلیس یا از سیلیس به اضافه آنتراسیت استفاده کرد. در هر دو حالت بعد از چندین بار انجام عملیات بک واش بر روی فیلتر شنی، ارتفاع بستر داخل فیلتر کاهش می یابد. اگر فیلتر شنی از نوع تحت فشار باشد، افت ارتفاع بستر کمتر است و اگر خوب طراحی شده باشد، این افت ارتفاع به حدود ۱ تا ۲% کل ارتفاع بستر در مدت زمان یک سال می رسد. در عمل این مقدار به ۵% نزدیک است.
اما در صورتی که فیلتر دو بستره باشد، فرار و از بین رفتن آنتراسیت به اندازه ۵ تا ۷% ارتفاع کل در سال می باشد (البته در عمل حدود ۱۰%). نکته مهم این است که هر چه قطر و چگالی زغالی آنتراسیت بیش تر باشد احتمال فرار بستر در موقع شستشوی بک واش کمتر خواهد بود. البته تاثیر قطر دانه ها، بسیار بیش تر از تاثیر چگالی آنتراسیت یا سیلیس می باشد.

سایر محصولات ویژه این شرکت