بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
بازدارنده خوردگی ،اکسیژن زدا
بازدارنده خوردگی ،اکسیژن زدا

هیدروتریت204 ترکیبی است بسیار موثر جهت حذف اکسیژن محلول در آب دیگهای بخار و بازدارنده ای قوی برای حذف خوردگی در بویلرهای فشار متوسط و فشار بالا.