بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
آنتی اسکالانت دریایی
آنتی اسکالانت دریایی
آنتی اسکالانت دریایی

آنتی اسکالانت با دانسیته بالا جهت ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس دریایی با آب ورودی شور(دریا)(Sea Water)

میزان مصرف بین 1 تا 2 میلیگرم.