بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
آنتی اسکالانت اسیدی
آنتی اسکالانت اسیدی
آنتی اسکالانت اسیدی

آنتی اسکالانت با دانسیته بالا جهت ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس با آب ورودی لب شور(Brackish Water)

میزان مصرف بین 1 تا 2 میلیگرم.