بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
شیر انشعاب ۱۶*۱۶ و شیر انشعاب ۱۶ به تیپ

کاربرد شیر انشعاب ۱۶ به ۱۶ میلیمتر:

زمانی که می‌خواهیم در قسمتی از لوله یا مدار جریان آب وجود نداشته باشد. به طور مثال اگر بخواهیم مدار یا لوله‌ای در قسمتی از گلخانه علوفه هیدروپونیک آب نداشته باشد، شیر انشعاب ۱۶ به ۱۶ میلیمتر بین دولوله ۱۶ میلیمتری وصل می‌شود و مادر آن قسمت دیگر جریان آب نخواهیم داشت.