بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
فیلتردیسکی

یلتر دیسکی ساخت گروه فنی مهدسیK.S.P که در ایستگاه کنترل مرکزی برای تصفیه ذرات معلق و مواد بیولوژیک موجود در آب آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصفیه آب در این فیلتر، از طریق عبور آب از دیسک‌های پلاستیکی مدور، نازک و متحدالمرکزی که به تعداد زیاد بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند، انجام می‌شود. مجموعه دیسک‌ها (کاتریج) به وسیله یک پوشش پلیمری دو تکه که توسط کمربند پلیمری به هم متصل می‌شوند، پوشانده می‌شود. آب با ورود از دهانه ورودی به یک پروانه توزیع کننده برخورد می‌کند و در محیط اطراف دیسک‌های پلاستیکی توزیع می‌شود. سپس با عبور از لابه‌لای دیسک‌ها، ذرات و مواد معلق موجود در آب در شیارهای بسیار ریز و باریک روی دیسک‌های پلاستیکی نگه‌داشته می‌شود و آب به فضای داخل استوانه حامل دیسک‌ها و از آنجا به دهانه خروجی می‌رسد و وارد شبکه آبیاری می‌شود.

ذرات جامد انباشته شده در شیار دیسک‌ها را می‌توان از طریق باز و بستع کردن و شستشوی کامل دیسک‌ها و فضای داخلی پوشش فیلتر،حذف کرد.