بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان

هیدروسیکلون طی فرایند گریز از مرکز ناشی از چرخش آب و شن و ذرات سنگین معلق در آب جدا می شوند . هیدروسیکلون توانایی جدا کردن ۷۰  تا ۹۵  درصد ذرات معلق در آب را دارد و معمولا در ابتدای یک سیستم فیلتراسیون نصب میگردد .