بازار صنعت آب کشور
جستجو
ورق تبادل یونی/سپراتور باتری

عرض ورق: ۱۶ سانتی متر
ضخامت ۲۳۰ تا ۲۷۰ میکرون
استاندارد: Sebang/Jungfer

 

محصولات مرتبط