بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
آب ژاول -سدیم هیپوکلریت
آب ژاول -سدیم هیپوکلریت
آب ژاول -سدیم هیپوکلریت

آب ژاول (وایتکس) یک مایع سفید کننده است با فرمول شیمایی NaOCl و جرم مولی 74.442 g/mol و شکل ظاهری جامد سبز مایل به زرد است.

از آب ژاول برای از بین بردن بوی بد ، گندزدایی و ضدعفونی کننده استفاده میشود.آب ژاول یا سدیم هیپوکلریت یک نمک سدیم معدنی است که کلرات را به عنوان ضد یون دارد. عامل اکسید کننده، آن را برای سفید کردن کاغذ و به عنوان یک علف کش استفاده می شود. همچنین در تولید رنگ، مواد منفجره استفاده می شود