بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
 پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
 پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب رستوران­ ها شامل فاضلاب تولیدی از شستشوی ظروف و مواد اولیه، پساب فرآیند پخت، شستشوی سالن ها و همچنین فاضلاب بهداشتی حاصل از سرویس های بهداشتی می باشد. امروزه به منظور دستیابی به استانداردهای محیط زیست جهت تخلیه پساب به چاه جاذب، آب های سطحی و آبیاری فضای سبز طبق استاندارد سازمان محیط زیست، الزاما از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی ثانویه استفاده می شود. از جمله بهترین و کارآمدترین روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی، روش تصفیه A2O می‌باشد.

این روش می تواند با اشغال کمترین فضای ممکن، علاوه بر حذف ترکیبات آلی، ترکیبات ازته و فسفره را نیز از فاضلاب جدا نماید. البته به ­منظور افزایش راندمان و افزایش شوک ­پذیری و کاهش لجن مازاد تولیدی، از پکینگ مدیا در واحدهای بی هوازی، انوکسیک و هوازی نیز استفاده خواهد شد. همچنین برای کاهش زمین لازم جهت واحد ته نشینی از لاملاهای پلیمری نیز استفاده خواهد شد. این پساب با جمع آوری در یک مخزن متعادل ساز و همچنین جداسازی مواد معلق و قابل ته نشینی و تصفیه بیولوژیکی بی هوازی، انوکسیک و هوازی با روش هوادهی گسترده (IFAS/EAAS) قابل تصفیه می باشد. پساب پس از تصفيه بيولوژيكي به حوض گندزدایی منتقل گردیده و به وسیله گاز ازون گندزدايي و جهت آبياري فضاي سبز، استفاده در کشاورزی و يا بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست برای تخلیه به آب های سطحی آماده خواهد شد.