بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
سیستم ضد عفونی آب uv

اشعه ماوراء بنفش (UV) توسط لامپ های خاص تولید می شود. هنگامی که این اشعه در دیواره سلولی یک موجود زنده نفوذ میکند مواد ژنتیکی سلول را مختل ساخته و سلول قابلیت تولید مثل را از دست می دهد. اشعه UV به طور موثر باکتری ها و ویروس را از بین می برد. همانند روش ازوناسیون در این روش نیز نیاز به ضد عفونی ثانویه برای جلوگیری از رشد مجدد میکروارگانیسم ها وجود دارد. اشعه UV به عنوان ضد عفونی اولیه در سیستم های کوچک کاربرد دارد. اشعه UV برای آب با سطح بالایی از مواد جامد معلق، کدورت، رنگ، و یا مواد آلی قابل حل مناسب نمی باشد. این مواد می توانند با اشعه UV واکنش نشان داده و باعث کاهش بازده عملیات ضد عفونی شوند. همچنین کدورت موجود تابش و نفوذ اشعه UV را در آب دشوار می سازد. تجهیزات عمومی در این سیستم شامل لامپ UV و یک راکتور می باشد.