بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
دستگاه ضدعفونی آب ازن ژنراتور

یکی دیگر از روش های سیستم ضد عفونی آب ازن (O3) می باشد ، ازن(O3) ، آلوتروپی از اکسیژن است که دارای 3 اتم در هر مولکول می باشدو یک اکسید کننده و ضد عفونی کننده قوی محسوب می شود. این آلوتروپ 3 اتمی در اثر عبور هوای خشک از سیستمی با الکترودهای ولتاژ بالا تشکیل می شود. به دلیل زمان تماس کوتاهتر و مقدار کمتر نسبت به کلر، ازن به عنوان یک ضد عفونی قوی در مرحله ضد عفونی اولیه در جهان به طور گسترده استفاده می شود. ازن یک گاز ناپایدار است و باید در در محل انجام فرایند ضد عفونی تولید شود. در مرحله ضد عفونی ثانویه از کلر استفاده می شود زیرا ازن به شکل پایدار در آب باقی نمی ماند. تجهیزات ازوناسیون شامل تجهیزاتی برای آماده سازی هوا، دستگاه مولد ازن، کنتاکتور، واحد تخریب  و ابزار دقیق و کنترل می باشد. هزینه های سیستم ازوناسیون نسبتا بالا است.