بازار صنعت آب کشور
جستجو
 سه راه200/90 پلیکا

 

 

اتصالات پلیکا از محصولات پراستفاده شرکت لوله گستر خادمی می باشد سه راه200/90   نیز از پر استفاده ترین اتصالات می باشد که در اکثر ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای خدمات پس از فروش می باشد.

ضخامت قطر کدموارد مصرف ساده/silent کوبله
4/9 200/90 BD ساده دوسر کوبله