بازار صنعت آب کشور
جستجو
 سه راه 160/45 پلیکا

 

اتصالات پلیکا از محصولات پراستفاده شرکت لوله گستر خادمی می باشد و زانویی 45/200 نیز از پر استفاده ترین اتصالات می باشد که در اکثر ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای خدمات پس از فروش می باشد.

ضخامت قطر کدمواردمصرف ساده/silent کوپله
4 160-45 BD ساده دوسرکوپله