بازار صنعت آب کشور
جستجو
 زانو  پلیکا63/45

 

 

اتصالات پلیکا از محصولات پراستفاده شرکت لوله گستر خادمی می باشد و زانو 63/45 نیز از پر استفاده ترین اتصالات می باشد که در اکثر ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای خدمات پس از فروش می باشد.

ضخامت قطر کد مواردمصرف ساده/silent کوپله
3 63-45 B silent یک سرکوپله