بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
 فیلتر پرس
 فیلتر پرس

فیلترپرس های ساخت شرکت کلرآب جهت جداسازی و فیلتریت سیال بمنظور تشکیل کیک و یا تشکیل لجن خشک استفاده میگردد. علاوه بر موارد فوق این وسیله در واحدهای صنایع غذایی از قبیل صنایع تولید روغن نباتی و فرآیندهای بازیافت آب و مواد قابل استفاده نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد.