بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
 دوزینگ پمپ الکترومغناطیسی HC 300
 دوزینگ پمپ الکترومغناطیسی HC 300

 

دوزینگ پمپ الکترومغناطیسی HC 300 دارای قابلیت تنظیم  تزریق به صورت دستی بوده و درون محفظه پلاستیکی  فشرده و مقاوم قرار دارند. با استفاده از پتانسیومتر پنل جلوی دستگاه میتوان تعداد پالس در هرددقیقه را از0 تا 100 درصد و یا 0 تا 20 درصد حداکثر خروجی پمپ تنظیم کرد.

در مدلهایی که دارای سنسور کنترل میباشند، چراغ هشدار نارنجی رنگ در نظر گرفته شده. این چراغ با کاهش و رسیدن سطح ماده شیمیایی تزریق شونده به حداقل مقدار تنظیم شده روشن میشود.

در دوزینگ پمپ الکترومغناطیسی HC 300 با استفاده از سوئیچ اصلی ON/OFF بر روی پنل دستگاه میتوان به راحتی پمپ را روشن و یا خاموش نمایید. از طریق سوئیچ  selector میتوان خروجی پمپ را بین 0 تا 100 درصد و یا 0 تا 20 درصد حداکثر مقدار دبی تنظیم کرد.

مقدار انتخاب شده در هریک از دامنه های قابل تنظیم بوسیله پتانسیومتر کنترل میشود.  با هر بار تزریق ماده توسط پمپ چراغ قرمز رنگ چشمک میزند.