بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان

سیستم کنترل فلو شامل تابلو کنترل و فلومیتر حجمی تا 2 اینچ است. که با تنظیم مقدار فلو توسط کاربر ، دبی تایین شده توسط فلومیتر اندازه گیری و پس از آن توسط اکچویتور مسیر فلو بسته می شود. این سیستم قابل گزارش گیری و ارسال آن به کنترل مرکزی می باشد.

سایر محصولات ویژه این شرکت