بازار صنعت آب کشور
جستجو
دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله

مشخصات تصفیه آب شش مرحله‌ای به روش RO:

دستگاه‌ تصفیه آب اسمز معکوس که 6 مرحله فیلتر برای تصفیه آب استفاده می‌کند، عموماً خریداران تصفیه آب توصیه می‌شود. این دستگاه‌های  6 مرحله زیر استفاده می‌کنند:

فیلتر الیافی 5 میکرون: فیلتری ساخته شده از الیاف مصنوعی پروپیلن. این فیلتر به شکلی ساخته شده که منافذ فشرده‌ی آن اجازه عبور ذرات بزرگ‌تر از 5 میکرون مانند شن و گل و لای را نمی‌دهند و عموماً بعنوان اولین فیلتر در ورودی دستگاه تعبیه می‌شود.

فیلتر کربن فعال: نوعی فیلتر زغال چوبی است که خاصیت جذب مواد شیمیایی و بو و طعم آب را دارد. عمده گازهای شیمیایی مانند کلر، مواد شیمیایی آلی، تری هالومتان‌ها، آفت کش‌ها، سموم آب و... در این مرحله نابود میشوند.

فیلتر الیافی 1 میکرون: این نوع فیلتر هر چند مشابه فیلتر اول می‌باشد ولی روزنه‌های بسیار فشرده‌تر و ریزتر دارد و باعث می‌شود اگر ذراتی در مرحله‌ی اول آب عبور کرده‌اند، اندازه‌ای بزرگ‌تر 1 میکرون دارند در این مرحله باقی بمانند.

فیلترRO : لایه‌های فشرده‌ی غشاها و روزنه‌های میکروسکوپی این فیلتر که اغلب آلاینده‌های باقی‌مانده آب را که اغلب محلول‌های در آب مانند نیترات، آرسنیک، سرب و جیوه و انواع نمک می‌باشد تصفیه می‌کند. همانگونه که اشاره شد بالغ بر 98.8 درصد آلاینده‌ها را تصفیه می‌کند.

فیلتر پست کربن: این فیلتر نیز نوعی فیلتر کربن فعال همانند فیلتر مرحله‌ی دو است. دانه‌های کربن موجود در این فیلتر فشرده‌تر هستند تا اگر مواد شیمیایی و یا بو و طعمی‌ در آب باقی‌مانده نابود می کنند.

فیلتر مینرال : این فیلتر جهت اضافه کردن املاح معدنی مورد نیاز آب میباشد که با توجه به سنگ های آتشفشانی و سنگ های مینرال بال انجام میشود ( بهبود در کیفیت با افزودن املاح معدنی )

فلیتر UV و یا فیلتر قلیایی: این فیلتر بسته به نظر تولیدکننده متفاوت است. بسیاری دستگاه‌های ۸ یا ۹ مرحله‌ای تصفیه آب فیلتر UV در این مرحله استفاده می‌کنند و برخی از آن‌ها از فیلترهای قلیایی.