بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
لوله  پلی اتیلن PE 80

مشخصات فنی :

 

قطراسمی mm

ضخامت mm

قطرخارجی

mm

فشار اسمی

atm)PN)

طول m

مواد

وزن

یک متر kg

16.00

1/4+0/4

16+0.3

4

کلاف 400متری

PE-LD

0/064

20´2/0

2/0+0/3

20+0.3

13

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/118

25´2/0

2/0+0/3

25+0.3

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/151

32´2/4

2/4+0/4

32+0.3

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/232

40´2/0

2/0+0/3

40+0.4

6

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/251

40´3/0

3/0+0/5

40+0.4

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/356

50´2/4

2/4+0/4

50+0.4

6

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/374

50´3/7

3/7+0/5

50+0.4

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/549

63´3/0

3/0+0/4

50+0.4

6

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/580

63´4/7

4/7+0/6

63+0.4

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/873

75´3/6

3/6+0/5

75+0.5

6

کلاف 100متری

PE-HD PE80

0/828

75´5/6

5/6+0/7

75+0.5

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

1/24

90´4/3

4/3+0/6

90+0.6

6

کلاف 100متری

PE-HD PE80

1/18

90´6/7

6/7+0/8

90+0.6

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

1/770

110´5/3

5/3+0/7

110+0.7

6

کلاف 100متری

PE-HD PE80

1/770

110´8/1

8/1+1/0

110+0.7

10

کلاف 100متری

PE-HD PE80

2/62

125´60

6/0+0/7

125+0.8

6

کلاف 50متری

PE-HD PE80

2/27

125´9/2

9/2+1/1

125+0.8

10

کلاف 50 متری

PE-HD PE80

3/37

160´7/7

7/7+0/9

160+1.0

6

شاخه 6 متری

PE-HD PE80

3/72

160´11/8

11/8+1/3

160+1.0

10

شاخه 6 متری

PE-HD PE80

5/5

200´9/6

9/6+1/1

200+1.2

6

شاخه 6 متری

PE-HD PE80

5/78

200´14/7

14/7+1/6

200+1.2

10

شاخه 6 متری

PE-HD PE80

8/56

250´11/9

11/9+1/3

250+1.5

6

شاخه 6 متری

PE-HD PE80

8/93

250´18/4

18/4+2/0

250+1.5

10

شاخه 6 متری

PE-HD PE80

13/4

 

 لوله های پلی اتیلن PE100 ،در صورت سفارش تولید و ارائه می شود.

دارای نشان استاندارد ملی
منطبق با استاندارد  DIN8074
دارای نواری آبی در امتداد طولی
مورد استفاده در سیستم های :
آبیاری  تحت فشار (قطره ای و بارانی)
مناسب ترین لوله برای انتقال و توزیع آب
در طول های استاندارد