بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
پله منهول بالدار۲۲

  • درارای نشان استاندارد ملی ایران
  • طراحی و تولید مطابق استاندارد ملی ISIRI 12027 و استاندارد بین المللی BS EN 13101
  • دارای هسته فولادی با روکش پلی پروپلین مطابق استاندارد ملیISIRI 12027 و استاندارد بین المللی BS EN 13101
  • دارای نتـایـج آزمون مطابق استاندارد ملی ISIRI 12027 و استاندارد بین المللی BS EN 13101
  • وجود تعدادی حلقه بر روی پایه های پله به دلیل گیرایی محکم با بتن و گروت و ممانعت از بیرون آمدن پله
  • وجود تعداد زیادی آج و بر جستگی با طراحی ویژه و شیب مناسب جهت ایجاد حداکثر درگیری و اصطکاک با کفش کاربر
  • وجود شبرنگ بر روی دو دیواره در کناره های پله
  • وجود باله و پین بر روی پایه های پله، جهت تثبیت بهتر در شیار آجرها