بازار صنعت آب کشور
جستجو
سیلیس فیلتر شنی

ساده ترین نوع فیلتراسیون، عبور آب از لایه های خاک می باشد که در طبیعت به طور دائم در حال انجام است. این عمل در تصفیه خانه های آب شهری و تصفیه خانه های آب های صنعتی از طریق فیلتر شنی صورت می پذیرد. با این تفاوت که در فیلترهای شنی به جای خاک از سیلیس استفاده می شود که تراشه ایجاد نکند. معمولاً با بهره گیری از پمپ، آب از فیلترهای شنی با فشار عبور داده می شود. سیلیس برای جلوگیری از ورود کدورت ها و آلودگی های فیزیکی موجود در آب مناسب می باشد، معمولا فیلترهای شنی بسته به نوع طراحی و دانه بندی ها املاح را از 50 تا 200 میکرون جذب می کنند که این املاح جذب شده را می توان توسط بکواش شستشو کرد.

محصولات مرتبط