بازار صنعت آب کشور
جستجو
کلروفریک

کلرید آهن،کلروفریک،منعقد کننده مایع یک ترکیب شیمیایی
منعقد کننده کلرید آهن ، کلروفریک یک ترکیب شیمیایی در مقیاس صنعتی با فرمول FeCl3 و با عنصر آهنی در حالت اکسیداسیون +3 است.
این ماده به عنوان اصلی ترین منعقد کننده وته نشین کننده گل ولای و ذرات معلق در تصفیه آب شهری و صنعتی مصرف می گرددو همچنین از پرمصرف ترین و مقرون به صرفه ترین منعقد کننده هاست که با غلظت 40% می باشد.
این ماده به صورت فله درماشین های تانکر دار و بشکه های 220 لیتریقابل ارائه می باشد.