بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
ممبران 4040
ممبران 4040

فیلتراسیون UF اختصار کلمه  Ultra Filtration میباشد از خانواده فیلتراسیون غشائی بوده که برحسب کارایی جنس متریال و منافذ سطح طراحی و استفاده میشود.
محاسن این فیلتر ها حذف 98% میکرو ارگانیسم ها
کاهش ذرات معلق تا 0.001 میکرون
هزینه خیلی پایین سرویس و نگهداری
راندمان بالا و درصد افت بهره برداری خیلی خیلی کم
اپراتوری خیلی راحت و ساده
قابلیت بکواش و انجام سرویس دوره ای با مواد شیمیایی
سازگار با کلر
موارد استفاده:
بهتریتن گزینه برای پیش تصفیه جهت کاهش کدورت آب برای سیستم های اسمزمعکوس لب شور و دریایی
شفاف کردن آب تصفیه شده در کارخانه های آب معدنی و آشامیدنی
 کارخانه جات صنایع غذایی و لبنی
حذف کننده لاشه میکروارگانیسم ها بعد از ضدعفونی کردن
حذف کریستال های نمک های نا محلول در آب و کاهش دهنده رنگ آب