بازار صنعت آب کشور
جستجو
شیر یک طرفه قفل دار

شيرهای يكطرفه شرکت لوله گستر گلپایگان ، شيرهاي اتوماتيكي هستند كه هنگامي كه جريان رو به جلو باشد باز شده،و در هنگام برگشت سيال به عقب ، مسير عبور سيال را مي بندد .

شيرهای يكطرفه شرکت لوله گستر گلپایگان ، شيرهاي اتوماتيكي هستند كه هنگامي كه جريان رو به جلو باشد باز شده،و در هنگام برگشت سيال به عقب ، مسير عبور سيال را مي بندد .

کد محصول سایز (mm) ضخامت تعداد در کارتن
LG2110D21 110 3,2 8
LG2125S21 125 3,2 8